Ürün Açıklaması

Oyun yazarlığı edebiyatın alanı olmaktan çok tiyatronun alanıdır. Oyun yazarlığında edebi becerinin yanı sıra, sahnenin ne olduğunu, eylem/söz ilişkisini, bütünlüklü bir dünya kurmayı ve düşünsel hedefimizi yazmaya başlamadan çok önce bilmek zorundayız. Neredeyse teknik bir metin üretmek üzere yola çıkar ve fikrimizi dağılmaya izin vermeden bir çizgi üzerinde tutarak, seçtiğimiz türe uygun bir sahne diliyle kaleme alırız.

Bu amaçla, oyun yazarlığı atölyesi bilgi alışverişi, düşünce üretme ve yazma pratiği üzerinden ilerler.

Altı hafta boyunca haftada iki saat sürecek atölyede programı

 

  1. Hafta- Antik Yunan’dan günümüze, metin türleri. Trajedi, komedi, dram, grotesk tiyatro, epik tiyatro, absürd tiyatro, post modern tiyatro.
  2. Hafta- bir önceki hafta öğrendiğimiz türler üzerine okuma çalışması. Her türden bir örnek üzerine kısa tartışma ve fikir alışverişi.
  3. Hafta- sahne nedir? Metnin amacı nedir? Sahne dili nedir? Eylem nedir? Dekor, kostüm,       ışık, efekt, müzik vb. yardımcı öğelerin işlevleri nelerdir? Bir oyun yazmaktaki temel hedef      ve amaç nedir? Bu soruların cevaplarını konuşup tartışmak.
  4. Hafta- kısa oyunlara geçiş aşaması. Fikirler üzerinde konuşmak ve her katılımcının fikri ve yazacağı tür üzerinde kesin karara varmak.
  5. Hafta- yazılan oyun üzerinde konuşmak ve oyunu geliştirmek.
  6. Hafta- yazılan oyunun son halinin okunması. Sonrasında katılımcının izlemesi gereken  yol üzerine fikir alışverişi.