Yükleniyor Etkinlikler
 • Bu etkinlik geçti.

Birçok yaratıcı yazarlık ya da senaryo kursu, yazı alanının temel kavramlarını etraflıca irdelemez. Ancak, bir hikâyesi olan herhangi bir metni (ister öykü, ister roman, ister senaryo olsun) bir yapıya dönüştürmek, ritmini ayarlamak, aksayan yanlarının, eksiklerinin/ fazlalıklarının ne olduğunu görebilmek, düşünce ve duyguyu kurmaca çerçevesinde sunabilmek için bu temel kavramların doğasını özümsemek gerekir.

Bu doğrultuda katılımcılar karakter, olay örgüsü, tema, bakış açısı, ironi, simge, mekân, atmosfer, mizah vs. gibi temel kavramları ve alt başlık olarak üzerinden geçilecek sır, ikilem, çatışma, sürpriz, motivasyon, değişim, gerçeklik, fantezi, inandırıcılık, vs. gibi hikâye unsurlarını öyküler ve filmler üzerinden tartışacaklardır. Katılımcılar böylece yaratıcı yazarlık derslerinin dördüncü haftasından itibaren kullanacakları kavramsal bir dile ve okuma stratejisine sahip olacaklar, böylece yazma aşamasında kendi öykülerini, oturumlarda da diğer katılımcıların öykülerini daha yetkin bir bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir.

Atölyenin, “Hikâye Okuma Dersleri” olarak adlandırılabilecek ilk haftalarında uygulamalar yapılacaktır. Oturumlar etkileşimli bir biçimde ilerleyecek, dört öykü ve bir film okuması yapılacaktır.

Atölyenin ikinci etabında yaratıcı yazarlık çalışmalarına ağırlık verilecektir. Katılımcılar tarafından oluşturulan her metin, hem atölyenin eğitmeni hem de ilk haftalarda edindikleri bilgileri kullanacak olan katılımcıların öneri ve eleştirileri ile yeniden biçimlendirilecektir. Atölye bitiminde son halini alan öyküler Yazım Kılavuzu’nun yazar ve editörleri tarafından değerlendirilerek raporlanacaktır.

27 Eylül-1 Kasım arası her çarşamba 19.00-21.00 arası altı hafta senarist Akın Tek tarafından yürütülecek olan programın haftalık işleyişi aşağıdadır.

 1. Hafta
 • Kurgu üzerine: “Bir yalan ki bize hakikati anlatmakta”
 • Öykü- Okuma Antrenmanı
 •  Sonraki haftanın okuması: “Sakla Beni” Murat Gülsoy.
 1. Hafta
 • “Sakla Beni” üzerinden olay örgüsü konuşulacak.
 • Olay Örgüsü: Hikâyeleme, sır, merak duygusu, düğüm ve dönüşüm noktaları, sürpriz sonlar, hak edilmiş sonlar. Bonus: İroni.
 • Sonraki haftanın okuması: “Palto”, Nikolay Vasiliyeviç Gogol
 1. Hafta
 • “Palto” üzerinden karakter çözümlemesi çalışılacak.
 • Karakter: Baş karakter, yan karakterler; tip ve karakter ayrımları, çatışma, ikilem, motivasyon, değişim, diyalog.
 • Sonraki haftanın okuması: “Franny” David Salinger
 1. Hafta
 • “Franny” üzerinden, öğrendiğimiz tema ile birlikte tüm kavramların (olay örgüsü, karakter, sembol, ironi vs.) gözden geçirilmesi
 • Tema: Olay örgüsü, mekan ve karakterin temayla organik bağları, hikayesel bütünlük, anafikir/kıssadan hisse/ders ayrımları, semboller.
 • Katılımcıların tamamlanmış öykülerinden birinin değerlendirilmesi.
 1. Hafta
 • Öyküye yöneltilecek (karakter, olay örgüsü ve temaya dair) soruların listelenmesi
 • Katılımcıların tamamlanmış öykülerinden birkaçının değerlendirilmesi.
 1. Hafta
 • Sinema Filmi- Çözümleme/Tartışma: Züğürt Ağa, Nesli Çölgeçen
 • Katılımcıların tamamlanmış öykülerinden birkaçının değerlendirilmesi.

Hikâyenin Her Şeyi Atölyesi- Akın Tek 2