Günümüz yazarları arasında bir karşılığı var mı Kafka’nın, merak ettik, sorduk Emine Ayhan’a.