Değerlendirmeler

Basılmamış eserleriniz için bir yazar, bir editör ve Yazım Kılavuzu tarafından hazırlanmış değerlendirme raporları hazırlıyoruz. Bu raporlar eserinizin hem teknik açıdan , hem edebi açıdan değerlendirmesini hem de yayın dünyasında bulabileceği yeri içeriyor. Size bu dünyaya girerken ilk adımınızda kılavuzluk edebilmeyi hedefliyoruz.

Eserinizi sisteme yüklemeniz yeterli…